en-USru-RUbr-FRde-DEit-ITnb-NOar-LYtr-TR

Om oss:

Vår målsetning er å tilby profesjonell, tilpasset og rask kvalitet og teknisk service, hele døgnet og hele uka, til maritim næring over hele verden.

Oceanus Marine ligger på Malta, midt i sentrum av Middelhavet og i krysningspunktet for viktige skipsleder. Fra denne strategiske plasseringen kan vi tilby våre kunder uavhengig maritim inspeksjon, skipsmekanikk, reparasjoner og tekniske marine konsulenttjenester til industrien som helhet, inkludert skipseiere, driftsselskap, agenter, olje- og gasselskaper og advokatfirmaer ved rettstvister. 

Med et stort spenn på mer enn 25 års internasjonal erfaring med sjøgående fartøyer, er våre tekniske tjenester og lokale team av fagfolk for reparasjoner tilgjengelig døgnet rundt. Våre team kan gi assistanse til oppdrag både offshore og onshore.

Våre team med velkvalifiserte fagledere, mariningeniører, skipsarkitekter og sertifiserte skipsinspektører har hittil hatt ansvar for en rekke høyprofilerte undersøkelser, tekniske konsultasjoner, prosjektledelsesoppdrag, over 35 dokkinger, store og mindre konverteringer av tankskip (fra enkelt skrog til dobbelt skrog), konverteringer fra tankskip til oljevernfartøy, utallige systemmodifikasjoner av lasteskip & adskilte ballastsystemer, innkjøp & leveranser av skipsdeler og miljøverntjenester.  

Oceanus Marine er oppnevnt som ubundne skipsinspektører på vegne av den maltesiske regjeringen (ubegrenset), MCA (begrenset), kystvakt for Samveldet Dominica og INSB-inspektører for Malta.

Oceanus Marine er også aktivt medlem av SCMS, FEMAS, IMarEST, IET & MNA.
Oceanus Marine is a Member Of

 SCMS Logo FEM Logo   IMAREST Logo  IET Logo  itic logo  Merchant Navy Association Logo

Oceanus Marine are Appointed Surveyors for:

   INSB Logo  MCA Logo   Dominica Logo  Georgia COA  Palau international Ship Registry
Oceanus Marine

Our team of highly qualified marine engineers, yacht surveyors naval architects and marine consultants has been credited to date with a number of high profile...More about Oceanus Marine
Contact

(+356) 79 422 440
Gzira Office: No 2, Apartment 1, Victory str., Gzira, GZR 1300, Malta
Skype: elio.desira
© Copyright - Oceanus Marine Ltd 2015 | Login | Web Design Malta